ที่อยู่:
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์: 02-241-0020 ถึง 29
แฟกซ์: แผนที่กรมชลประทาน สามเสน
  RidSamsen
  แผนที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด
  RidPakkret